Gudsteneste i Åseral kyrkje sundag 17.september kl.11:00

ved Per Ragnar Haraldstad. Sundagsskulensdag. Dåp. Song av Åseral barnekor. Utdeling av 4 årsboka.

Offer: Mat til elever i Namibia. Kyrkjekaffi. Alle hjarteleg velkomne.

Sundag 3.september kl.11:00 Åseral kyrkje- konfirmasjonsgudstenste

ved Geir Ola Tveit. Det er og dåp av to born.  Offer til trusopplæringa i Åseral kyrkjelyd.

Vi ønsker til lykke med konfirmasjonsdagen til våre kjære konfirmanter, som er:

John Arne Kvåle, Serine Solheim, Ingrid Haugland Åsland.

 

Sundag 16.juli Åseral kyrkje- gudsteneste angående veteranbildagen

ved Anders Mathias Larsen.

Song av Siri Marit Aasland, Trombone Espen Egeland, song av «Frelste syndere»

organist Reidar Skaaland.

Offer til  kyrkjelydsarbeidet- salmebøker

Kyrkjekaffi på kyrkjebakken

Program resten av dagen : sjå Minnne kultur senter – Åseral kommune

Ljosland kapell sundag 25.juni kl.11:00- Fjellhagens dag

Gudsteneste ved Arild Knutsen.

Offer til Kirkens Nødhjelp

Eldre innlegg «


Hit Counter provided by Curio cabinets