Åseral kyrkje sundag 29.oktober kl.11:00

Reformasjonsjubileet blir markert i gudstenesta i Åseral kyrkje sundag 29.oktober kl.11:00. Det vil og bli presentasjon av årets konfirmanter og 50 års konfirmantene.  Etterpå blir det jubileumsfest på Åseral bedehus, med mat, underoldning, sang og musikk. Alle som ynskjer det. vil ein oppmoda om å kle seg i klede fra gamle dagar.

Dette er i samarbeid med sokneråda i Konsmo og Grindheim.

Alle hjarteleg velkomne!

Marknadsgudsteneste på Bortelid sundag 8.oktober kl.11:00 i matteltet

ved Per Ragnar Haraldstad. Kenneth Trælandshei med fleire spiller fele under gudstenesta.

sjå meir av programmet til Bortelid marknaden på www.bortelid.no/hostmarked

Gudsteneste i Åseral kyrkje sundag 17.september kl.11:00

ved Per Ragnar Haraldstad. Sundagsskulensdag. Dåp. Song av Åseral barnekor. Utdeling av 4 årsboka.

Offer: Mat til elever i Namibia. Kyrkjekaffi. Alle hjarteleg velkomne.

Sundag 3.september kl.11:00 Åseral kyrkje- konfirmasjonsgudstenste

ved Geir Ola Tveit. Det er og dåp av to born.  Offer til trusopplæringa i Åseral kyrkjelyd.

Vi ønsker til lykke med konfirmasjonsdagen til våre kjære konfirmanter, som er:

John Arne Kvåle, Serine Solheim, Ingrid Haugland Åsland.

 

Eldre innlegg «


Hit Counter provided by Curio cabinets