Åseral kyrkje sundag 26.mars kl.11:00

Gudsteneste ved Geir Ola Tveit. Dåp. Etter gudstenesta årsmøte. Kyrkjekaffi.

Alle hjarteleg velkomne!

Fasteaksjon – 4.april

Fasteaksjonen- kirkens nødhjelp – tema er vann

Tysdag 4.april frå kl.17:00 til 19:00 kjem konfirmanter og andre friviljuge  rundt med bøssa til alle husstander i Åseral.

Fint om du har kontanter- ellers kan du vipse 2426

Pengene frå Fasteaksjonen går til heile Kirkens naudhjelps arbeid.

Vann er viktig for alle levende vesen . For 200 kr. kan du gi ett menneske sikker tilgang til reint vann!

 

Ta godt imot bøsseberarane.

Åseral kyrkjekontorv

Åseral kyrkje- 26.mars kl.11:00

Gudsteneste ved Geir Ola Tveit.

Dåp, offer.

Årsmøte etter gudstenesta

Elisabeth & Martin på turne- Åseral kyrkje 16.mars kl.19:30

«Jesu liv fortalt på ein levande måte» Lukas evangeliet

Fri entre. kollekt. Arr: Åseral sokneråd

Eldre innlegg «


Hit Counter provided by Curio cabinets