Åseral kyrkje – gudsteneste sundag 12.februar kl.11:00

Gudsteneste ved Geir Ola Tveit.

Utdeling av 6 års boka og bok til 10 åringer.

Offer: Normisjon «Malinkefolket»

Kyrkjekaffi

Torsdag 29.desember Åseral kyrkje kl.18:00

Konsert ved Reidar Skaaland, Espen Isak Egeland, Siri Marit Aasland

Fri entre. Offer til barne og ungdomsarbeidet i Åseral kyrkjelyd.

Tysdag 27.desember kl.18:00 Lognavatn Grendehus

Joletrefest. Born og ungdom deltek. Gang rundt joletreet. Andakt. Enkelt bevertning

Sundag 25.desember Åseral kyrkje kl.12:00

Gudsteneste ved Geir Ola Tveit. Song av Sara Bjørndal. Offer: Misjonselskapet

Eldre innlegg «


Hit Counter provided by Curio cabinets