Gudsteneste Åseral kyrkje 30.april kl.11:00

Ved konfirmantene og Geir Ola Tveit.  Offer.

Etter gudstenesta er det fest på bedehuset. Servering av komper. Alle hjarteleg velkomne.

Åseral kyrkje sundag 26.mars kl.11:00

Gudsteneste ved Geir Ola Tveit. Dåp. Etter gudstenesta årsmøte. Kyrkjekaffi.

Alle hjarteleg velkomne!

Fasteaksjon – 4.april

Fasteaksjonen- kirkens nødhjelp – tema er vann

Tysdag 4.april frå kl.17:00 til 19:00 kjem konfirmanter og andre friviljuge  rundt med bøssa til alle husstander i Åseral.

Fint om du har kontanter- ellers kan du vipse 2426

Pengene frå Fasteaksjonen går til heile Kirkens naudhjelps arbeid.

Vann er viktig for alle levende vesen . For 200 kr. kan du gi ett menneske sikker tilgang til reint vann!

 

Ta godt imot bøsseberarane.

Åseral kyrkjekontorv

Åseral kyrkje- 26.mars kl.11:00

Gudsteneste ved Geir Ola Tveit.

Dåp, offer.

Årsmøte etter gudstenesta

Eldre innlegg «


Hit Counter provided by Curio cabinets